customers

Viac ako 150 000 spokojných zákazníkov

delivery

Doprava zadarmo pri nákupe nad 30 €

delivery-time

Doručenie tovaru už od 24 hodín

phoneTelefonické objednávky:  0948 22 54 54
phoneOpýtajte sa lekárnika:  0948 42 55 25 (Po – Pia: 9:00 – 17:00)
cart0,00 €
0
Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.internetovalekaren.eu . Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúci a prevádzkovateľ

PEAR Q, s.r.o.
Budovateľská 34
080 01 Prešov

IČO: 51 055 015, DIČ: 2120585621 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka 35129/P

e-mail: lekaren@dobrezoslovenska.sk, info@internetovalekaren.eu
mob.: +421 948 22 54 54

Kupujúci (zákazník)

Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ tovaru od predávajúceho prostredníctvom internetového obchod www.internetovalekaren.eu .

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Registrácia

Pre objednanie tovaru je potrebná registrácia na stránke internetového obchodu. Pri registrácii je nutné vyplniť osobné, resp. fakturačné údaje kupujúceho. Tieto údaje majú iba adresnú a fakturačnú funkciu a nebudú zneužité na iné účely. Prosím, uvádzajte vždy len skutočné údaje!

3. Objednávanie

Kupujúci má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru, ktorý má predávajúci vo svojej ponuke v internetovom obchode. Po vyplnení objednávky potvrdí kupujúci záväznosť objednávky. Kupujúcemu bude následne zaslaný email s informáciami o záväznej objednávke.

4. Storno objednávky

Zákazník má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpy tovaru do siedmych pracovných dní od prevzatia tovaru.

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode môže zákazník uhradiť cenu za objednaný tovar resp. cenu na záväznej objednávke týmto spôsobom:

Dobierka Peniaze za tovar zaplatí zákazník až pri prevzatí tovaru kuriérovi.

Predfaktúra Ak chce zákazník využiť platbu cez bankový účet, nahlási to vopred predávajúcemu, a to buď telefonicky alebo mailom. Po prijatí záväznej objednávky zašleme zákazníkovi údaje k zaplateniu (číslo bankového účtu a variabilný symbol), resp. zašleme emailom faktúru za tovar. Za tovar zaplatí zákazník vopred na bankový účet predávajúceho. Po prijatí platby bude tovar odoslaný zákazníkovi.

6. Dodacie lehoty a podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

Objednaný tovar bude dodaný zákazníkovi podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností pradávajúceho, a to v čo najkratšom temíne. Ak je tovar skladom, zvyčajne do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade, že tovar skladom nie je, býva zvyčajne dodacia lehota minimálne 7 pracovných dní. Pri tovare označenom ako "vypredané", upovedomujeme zákazníkov emailom alebo telefonicky o možnostiach jeho dodania, resp. nedodania.

V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne objednať tovar na sklad, aby bol čo najskôr vyexpedovaný zákazníkovi. Pri tovare na objednávku, kde je dodacia lehota dlhšia minimálne 7 pracovných dní, upovedomí predávajúci o dodacej lehote tovaru.

7. Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdenej objednávke. 
Ceny tovaru sú uvedené v eurách. 
V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

8. Záruka a reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, ak nie je uvedená pri konkrétnom tovare dlhšia záručná doba. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný bezprostredne pri jeho prevzatí, skontrolovať tovar. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá objednávke, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je zodpovedný za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Faktúra za tovar, ktorá je priložená v zásielke tovaru, slúži zároveň ako dodací a záručný list. Preto je v záujme kupujúceho si tento doklad uschovať.

V prípade reklamácie tovaru sa predávajúci a kupujúci riadia reklamačným poriadkom Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a Reklamačným poriadkom Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.

9. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR:

  • Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákona č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode,
  • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.

Vo veciach neupravených všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.dobrezoslovenska.sk sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 22.11.2013 a zákazník ich akceptuje momentom zaregistrovania sa ako kupujúci a potvrdenia objednávky v nákupnom košíku internetového obchodu.

Orgán dozoru a dohľadu:
 Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 08001 Prešov 1.

leaf-discount