Viac ako 150 000 spokojných zákazníkov

Doprava zadarmo pri nákupe nad 30 €

Doručenie tovaru už od 24 hodín

Telefonické objednávky:  0948 22 54 54
Opýtajte sa lekárnika:  0948 42 55 25 (Po – Pia: 9:00 – 17:00)
0,00 €
0

Obrázok ilustračný

Bezdotykový teplomer

Inštrukcie pred prvým použitím

1. Úvod

Ďakujeme za nákup bezdotykového teplomeru DT - 8806C! Produkt sa skladá z presného infračerveného senzoru, mikroprocesoru, pamäte, napájania, elektroakustického prvku, LCD displeja a krytu. Dokáže rýchlo a presne zmerať teplotu ľudského tela alebo predmetu.

2. Princíp činnosti

výrobok používa infračervené žiarenie na meranie teploty meraním tepelného žiarenia tela alebo predmetu a potom zobrazuje namerané údaje na displeji.

3. Spustenie zariadenia

Otvorte kryt na batérie, vložte dve batérie AAA, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Jedným stlačením testovacieho tlačidla sa výrobok automaticky prepne do stavu autotestu. Zariadenie je pripravené na meranie teploty. Po 20 sekundách nečinnosti sa zariadenie automaticky dostane do pohotovostného režimu a ostane vypnuté.

4. Použitie

Meranie ľudského tela

Sondu teplomera zarovnajte s čelom ľudského tela vo vzdialenosti asi 3-5 cm. Stlačte tlačidlo merania a podržte ho asi 1-2 sekundy. zariadenie raz pípne. meranie je dokončené. Hodnota teploty sa zobrazí na LCD displeji

-normálny teplotný stav: zelené podsvietenie displeja je zapnuté a výrobok raz zapípa

- zvýšená teplota: obrazovka displeja sa zmení na oranžovú a výrobok päťkrát zapípa. Ak teplota prekročí rozsah testu, na displeji sa zobrazí "HI" a zariadenie vydá tri pípnutia.

- telesná teplota nebola zistená. Obrazovka displeja sa zmení na zelenú, zobrazí „LO“ a trikrát zapípa.

meranie teploty objektu Krátko stlačte tlačidlo „MODE“, aby ste vstúpili do REŽIMU teploty objektu, na obrazovke sa zobrazí „OBJECT TEMP“. Namierte sondu teplomera na meraný objekt, vzdialenosť je približne 3 - 5 cm. Stlačte tlačidlo merania na 2 sekundy, na obrazovke sa zobrazí teplota objektu.

5. Parametre

1) Zmena kalibrácie teploty. Stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlo „MODE“, na displeji sa zobrazí „F1“. Na úpravu stlačte tlačidlo „+/-“

2)nastavenie výstražnej hodnoty V stave F1 stlačte tlačidlo „MODE“ asi na 3 sekundy, na obrazovke sa zobrazí „F-2“, potom stlačením tlačidla „+/-“ nastavte rozsah (30-40 stupňov)

3) nastavenie jednotky teploty V stave F2 stlačte a asi 3 sekundy podržte tlačidlo „MODE“, na obrazovke sa zobrazí symbol „F3“. Na prepínanie medzi stupňami Celzia a Fahrenheita stlačte tlačidlo „+/-“

4)zapnutie / vypnutie zvuku V stave F3 stlačte tlačidlo „MODE“ asi na 3 sekundy, na obrazovke sa zobrazí symbol F4, stlačením „+/-“ zvuk zapnete / vypnete