Telefonické objednávky: 0948 22 54 54
Opýtajte sa lekárnika: 0948 42 55 25  (Po – Pia: 9:00 – 17:00)
NÁKUPNÝ KOŠÍK
0,00 € / 0 ks

Arpalit Bio repelent proti komárom a kliešťom 150ml


Arpalit Bio repelent proti komárom a kliešťom 150ml

◾Arpalit Bio repelent sprej,Repelentný prípravok v spreji s hnacím plynom. Odpudzuje bodavý hmyz, komáre a kliešte.Obsahuje biopesticidní účinnú látku (20% IR3535), s prídavkom zložiek, ktoré pokožku ošetrujú a chránia. Dermatologicky testované. Možno striekať na pokožku a vlasy, na odev a obuv. Účinnosť prípravku trvá na pokožke 4 hodiny alebo do umytia, na odeve a obuvi 1 až 3 dni alebo do vyprania.

Vaša cena:
5,37€ s DPH

Bežná cena v lekárni: 6,58€
Ušetríte: 1,21€
Kód: 21217
Dostupnosť: skladom
Výrobca: AVEFLOR a.s.
Kúpou produktu získate 53 bodov
Množstvo:    

Popis produktu

  • Arpalit Bio repelent sprej,Repelentný prípravok v spreji s hnacím plynom. Odpudzuje bodavý hmyz, komáre a kliešte.Obsahuje biopesticidní účinnú látku (20% IR3535), s prídavkom zložiek, ktoré pokožku ošetrujú a chránia. Dermatologicky testované. Možno striekať na pokožku a vlasy, na odev a obuv. Účinnosť prípravku trvá na pokožke 4 hodiny alebo do umytia, na odeve a obuvi 1 až 3 dni alebo do vyprania. Používajte biocídny výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte pripojené informácie o prípravku.Prípravok používajte neriedený. Aplikujte postrekom na ošetrované miesto tak, aby povrch bol mokrý, ale prípravok z ošetrovanej plochy nestekal. Aplikáciou po dobu 10 sekúnd nanesiete približne 10g spreja. Prípravok nechajte zaschnúť. Arpalit Bio repelent sprej nie je vhodné používať na tvár z dôvodu možného zasiahnutia očí.Bezpečnostné opatrenia: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádoba je pod tlakom: nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám nad 50 °C, ani vyprázdnenú nádobku. Neprepichujte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Obal likvidujte v rámci organizovaného zberu. Pri použití nejedzte, nepite, nefajčite. Nepoužívajte v blízkosti ohňa. Chráňte oči pred zásahom spreja! Sprej nevdychujte! Pravdepodobné priame a nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky: nie sú známe.
  • Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchaní aerosólu postihnutého dopravte na čerstvý vzduch a ponechajte ho v kľude ak dýcha. Ak je v bezvedomí, uložte ho do stabilizovanej polohy na boku. Pri zastavení dychu je nutné poskytnúť umelé dýchanie. Okamžite zavolajte lekára.

Pri dlhodobom a cielene opakovanom kontakte s pokožkou hrozia omrzliny, odstráňte znečistené šatstvo, kožu umyte vodou a mydlom, opláchnite. Omrznuté miesta sterilne zakryte. Poraďte sa s lekárom. Pri zasiahnutí očí, ich okamžite dôkladne vyplachujte tečúcou vodou (po dobu 15 minút). Poraďte sa s lekárom. V nepravdepodobnom prípade prehltnutia aerosolu privolajte lekára. Nevyvolávajte zvracanie.